Firma doradcza Monika Maziarka-Grochola
Pracujemy z kulturą

Doświadczenie

Nasza firma posiada szerokie doświadczenie w realizacji zleceń, głównie na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorców.

Dotychczas opracowaliśmy ponad 100 projektów, które uzyskały ok. 460 mln zł dofinansowania. Wiele z nich to projekty partnerskie. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty:

1. Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2021roku. Województwo Kujawsko-Pomorskie + 136 partnerów. Wartość dotacji: 9 712 044,28

2. Kujawsko-Pomorskie– rozwój poprzez kulturę 2021. Województwo Kujawsko-Pomorskie + 11 partnerów. Wartość dotacji 1 439 332,72

3. Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku. Województwo Kujawsko-Pomorskie + 153 partnerów. Wartość dotacji: 5 647 182,25

4. Kujawsko-Pomorskie– rozwój poprzez kulturę 2020. Województwo Kujawsko-Pomorskie + 19 partnerów. Wartość dotacji: 4 198 939,81

5. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz. Wartość dotacji: 4 377 818,23

6. Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku. Województwo Kujawsko-Pomorskie + 151 partnerów. Wartość dotacji: 19 112 222,29

7. Kujawsko-Pomorskie– rozwój poprzez kulturę 2019. Województwo Kujawsko-Pomorskie + 22 partnerów. Wartość dotacji: 5 518 256,00

8. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach. Wartość dotacji: 751 941,57

9. Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Tuchów. Wartość dotacji: 934 964,58

10. Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku. Województwo Kujawsko-Pomorskie +166 partnerów. Wartość dotacji: 9 570 450

11. Kujawsko-Pomorskie– rozwój poprzez kulturę 2018. Województwo Kujawsko-Pomorskie + 21 partnerów Wartość dotacji: 4 579 330

12. Kujawsko-Pomorskie– rozwój poprzez kulturę 2017. Województwo Kujawsko-Pomorskie + 18 partnerów. Wartość dotacji 4 761 343

13. Odtworzenie ogrodów dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, wartość dotacji: 15.020.784

14. Kujawsko-Pomorskiego – rozwój poprzez kulturę 2016, Województwo Kujawsko-Pomorskie +11 partnerów, wartość dotacji: 3.354.578

15. Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pleszewie o salę koncertową z zapleczem, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pleszewie, wartość dotacji: 8.423.871

16. Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Historycznego poprzez organizację stałej ekspozycji „Złoty wiek Przasnysza”, Miasto Przasnysz, wartość dotacji: 356.585

17. Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014r.,Województwo Kujawsko-Pomorskie +97 partnerów, wartość dotacji: 5.794.731

18. Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, wartość dotacji: 17.754.832

19. Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013-2014, Województwo Kujawsko-Pomorskie +100 partnerów, wartość dotacji: 10.633.910

20. Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku, Województwo Kujawsko-Pomorskie +117 partnerów, wartość dotacji: 9.038.775

21. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura, Powiat Wrocławski, wartość dotacji: 559.553

22. Budowa dwóch wyciągów orczykowych i tras zjazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tyliczu, MASTER-SKI s.c.,wartość dotacji: 853.080

23. Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Etap IV-VIII, Teatr Wielki - Opera Narodowa, wartość dotacji: 17.862.979

24. Utworzenie Ośrodka Kultury Europejskiej "EUROPEUM", Muzeum Narodowe w Krakowie, wartość dotacji: 2.399.999

25. Wykorzystanie ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz, wartość dotacji: 3.833.354

26. Zdarzyło się kiedyś nad Wodą – Trasa Turystyczna w radomskim skansenie etap II, Muzeum Wsi Radomskiej, wartość dotacji: 10.203.787

27. Przeszłość dla przyszłości - Galeria Kamedulska w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, Kościół Rektoralny pw. ZNMP w Rytwianach, wartość dotacji: 2.000.000

28. Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu - rewaloryzacja budynku Ratusza etap I oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku, Miasto Przasnysz, wartość dotacji: 7.500.000

29. Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego ,Miasto Sandomierz, wartość dotacji: 14.087.133

30. Rewaloryzacja zabytkowego układu przestrzennego nowosądeckiej Starówki - ulice Jagiellońska-Szwedzka-Wałowa, Miasto Nowy Sącz, wartość dotacji: 1.347.493

31. Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza - etap II", Urząd Miasta Sandomierza,wartość dotacji: 6.202.816

32. Dziedzictwo Chopina na Szlaku Traktu Królewskiego, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, wartość dotacji: 31.050.000

33. Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w rewaloryzowanym kompleksie pałacowym Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego – oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, wartość dotacji: 19.661.968

34. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego, Narodowe Centrum Kultury, wartość dotacji: 1.796.049

35. Wiedza, terapia kontemplacja – Rytwiańskie dziedzictwo kulturowe źródłem odnowy duchowej Europejczyków, Kościół Rektoralny pw. ZNMP w Rytwianach, wartość dotacji: 4.658.800

36. Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych, MSWiA (na zlecenie Stowarzyszenia Miasta w Internecie), wartość dotacji: 162.825.000

Przeprowadziliśmy audyt, a także zarządzaliśmy wieloma projektami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi, w tym projektami partnerskimi na łączną kwotę ok. 230 mln zł, które zostały rozliczone i pozytywnie przeszły kontrole, w tym m.in.:

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Iwkowa, Gmina Iwkowa

2. Nasz pogórze, nasze tradycje, Stowarzyszenie Grupa Odrolnika i 2 partnerów

3. Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki, Gmina Ryglice

4. Kompleksowa termomodernizacja budynku Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Tarnowie ul. Kwiatkowskiego 15, Mościckie Centrum Medyczne

5. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II, Tarnowska Organizacja Turystyczna z 10 partnerami

6. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I. Tarnowska Organizacja Turystyczna z 7 partnerami

7. Teatr Solskiego wobec problemów społecznych czyli kultura dostępna dla wszystkich, Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie

8. Odtworzenie ogrodów dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie (usługi doradcze)

9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Ciężkowice, Pleśna i Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Pleśna z dwoma partnerami; projekt w trakcie zamknięcia

10. Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce Tuchowskiej, Gmina Tuchów

11. Tuchowska Strefa Aktywności Gospodarczej, Gmina Tuchów

12. Budowa dwóch wyciągów orczykowych i tras zjazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tyliczu, Master ski s.c.

13. Tarnów stolicą komedii, Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie

14. Cztery Talie roku, Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie

15. Przyroda nie zna granic – współpraca ZPKWM z międzynarodowymi partnerami Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przyrody, Zespół Parków Krajobrazowych woj. Małopolskiego (usługi doradcze)

16. Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji, Filharmonia Opolska (usługi doradcze)

17. Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach, Muzeum Narodowe w Krakowie (usługi doradcze)

18. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (usługi doradcze)

19. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego, Narodowe Centrum Kultury (usługi doradcze)

20. Wiedza, terapia kontemplacja – Rytwiańskie dziedzictwo kulturowe źródłem odnowy duchowej Europejczyków, Kościół Rektoralny w Rytwianach (usługi doradcze)

21. Centrum Rozwoju Lokalnego – Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja im. J. H. Tarnowskiego

Przygotowaliśmy 4 Lokalne Programy Rewitalizacji, a także wiele innych dokumentów o charakterze strategicznym.

Przeprowadziłyśmy ponad 1500 godzin szkoleniowych w tematyce opracowania i zarządzania projektami, zamówień publicznych czy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie oceny projektów:

W latach 2014-2020:

 • na liście kandydatów na ekspertów oceniających projekty w dziedzinie: analiza finansowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś II e-Administracja
 • na liście kandydatów na ekspertów oceniających projekty w dziedzinie dziedzictwo kulturowe oraz rewitalizacja i infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
 • na liście kandydatów na ekspertów w dziedzinie Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W latach 2007-2013:

 • ekspert oceniający projekty w Centralnej Bazie Ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2007-2013):
  • województwo małopolskie – ocena merytoryczna, a także opracowanie opinii w zakresie kryteriów oceny projektów
  • województwo dolnośląskie – ocena w zakresie występowania pomocy publicznej,
  • województwo lubelskie – ocena finansowo-ekonomiczna
 • ekspert oceniający analizy finansowo-ekonomiczne Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013
 • ekspert oceniający w zakresie zamówień publicznych Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Brandenburgia 2007-2013
 • ekspert oceniający w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2007-2013

W latach 2004-2006:

 • akredytowany trener w ramach "Certyfikatu objęcia patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy szkoleń dotyczących instrumentów strukturalnych UE" 2004-2006
 • Członek Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki 2004-2006
 • Zastępca członka Podkarpackiego Komitetu Monitorującego 2004-2006
 • Ekspert oceniający wnioski o dofinansowanie projektów z EFRR w województwie małopolskim w ramach ZPORR 2004-2006
© Copyright Monika Maziarka-Grochola. All Rights Reserved.
Wykonanie: REVOLWEB