Firma doradcza Monika Maziarka-Grochola
Pracujemy z kulturą

Zarządzanie projektem

Oferujemy zarządzanie w zakresie rozliczenia projektu z tytułu uzyskania dofinansowania, w tym opracowanie wniosków o płatność, sprawozdań etc. Ponadto zajmujemy się przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

© Copyright 2016 Monika Maziarka-Grochola. All Rights Reserved.
Wykonanie: REVOLWEB